Zemsta – zbiór najważniejszych informacji

Zemsta” Aleksandra Fredry to jedna z lektur omawianych w szkole podstawowej. Aby nie zaskoczyła cię tak jak uczniów zdających maturę w 2021 roku, warto poznać jej treść. Jeśli chcesz uzupełnić swoją wiedzę na temat tego dramatu, koniecznie czytaj dalej.

Zemsta – o autorze słów kilka

Autorem lektury jest polski przedstawiciel epoki romantyzmu Aleksander Fredro, uznawany za najwybitniejszego polskiego komediopisarza. Poeta rozpoczął poważną karierę pisarską w wieku 25 lat komedią ”Pan Geldhab”. Wcześniej służył w wojsku; najpierw w armii Księstwa Warszawskiego, a później w armii Napoleona. Choć tworzył w epoce romantyzmu, nie podejmował w swojej twórczości tematów narodowowyzwoleńczych. Z tego powodu spotkał się z ostrą krytyką, w wyniku której zrezygnował z pisania na kilkanaście lat. Oprócz komedii tworzył wiersze, pamiętniki, aforyzmy, poematy czy bajki. 

Zemsta – rodzaj literacki

”Zemsta” należy do dramatów. Najważniejszymi wyznacznikami tego gatunku są:

– przeznaczenie do wystawienia na scenie,

– podział na akty sceny,

– obecność tekstu głównego (dialogi monologi) i tekstu pobocznego, czyli didaskaliów, będących wskazówkami dla wystawiających dramat,

– brak narratora.

Zemsta – gatunek literacki

”Zemstę” zaliczamy do komedii. Najważniejszymi wyznacznikami tego gatunku są:

pogodna tematyka,

 dobrze rozwinięta fabuła,

lekka treść,

pomyślny dla bohatetów finał,

– elementy komizmu, a czasem też karykatury, satyry groteski.

Zemsta – czas i miejsce akcji

Akcja ”Zemsty” rozgrywa się na przełomie XVIII i XIX w. i trwa jeden dzień. O czasie akcji świadczą słowa Cześnika: ”He, he, he! Pani Barska!”, nawiązujące do konfederacji barskiej zawiązanej w 1768 r. Miejscem akcji jest zamek podzielony na pół, którego położenia nie można ustalić. 

”Zemsta” to lektura, którą warto znać z wielu powodów. Nie tylko może być przydatna na maturze bądź egzaminie ósmoklasisty, ale też jest jednym z najpopularniejszych utworów wybitnego polskiego poety. Dlatego sięgnij po nią już teraz!